Kompleksowa budowa stacji transformatorowej 400 / 110 kV wraz z infrastrukturą GPO Wólka

Kategoria

Użyteczność publiczna

Status

Zrealizowane

Data

14 lipca, 2015