Zadanie 2: Przebudowa centralnej sterylizatorni – budynek nr 12