Zadanie 1: Utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją apteki szpitalnej – budynki 11 i 12 i zagospodarowanie otoczenia