Przebudowa zabytkowej Hali targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem