Przebudowa zabytkowej Hali targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem

tel./fax: 85 653 97 25 | biuro@mkbud.pl

MK-BUD ul. Bitwy Białostockiej 4a Lok.103 15-103 Białystok