Przebudowa i rozbudowa Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku – adaptacja budynku 7/8 – I etap