Polmos B-stok – Prace rozbiórkowe, remontowe, renowacyjne.