Kompleksowa budowa stacji transformatorowej 400 / 110 kV wraz z infrastrukturą GPO Wólka