Budowa stacji Główny Punkt Zasilania Farmy Wiatrowej w Orli przy fabryce IKEA 110/30 KV